Regulamin

 

 

Regulamin korzystania z platformy zamówień internetowych B2B
Firmy Handlowej Ramiz

o Właścicielem platformy jest
Firma Handlowa RAMIZ
ul Rydlówka 5 30-675 Kraków

REGON 350913991 , NIP 6791037711
NIP Unii Europejskiej PL6791037711

Nr GiośE0014547WZBW

oRezerwacje towarów mogą skladać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą 24 h/na dobę.

o Rabaty procentowe ,kwotowe regulowane są odrębnymi umowami.

o Platforma zamówień internetowych B2B firmy RAMIZ zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianej zmiany cen zakupu lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

o Terminy realizacji wskazywane za pośrednictwem platformy przez Kupującego są datami orientacyjnymi

o Dostępność elementów, których ilość nie przekracza 10szt , konieczna jest do zweryfikowania u Sprzedającego mimo iż w systemie może widnieć informacja że towar znajduje się na stanie magazynu.

Po potwierdzeniu rezerwacji, wystwiana jest faktura proforma z sumą do zapłaty która zostanie przesłana do 72h na  e-maila podanego w  formularzu rejestracyjnym.

Po akceptacji faktury proforma nastepuje realizacja zamówienia.

Rezerwacja może zostać anulowane przez podmiot tylko w formie pisemnej (e-mail) i jest wiążące wyłącznie po przesłaniu pisemnej akceptacji (e-mail) przez pracownika F.H.U. Ramiz

o Dzień określony jako termin realizacji jest to data od której towar jest dostępny loco magazyn w Krakowie przy ulicy Rydlówka 5.

o Formą informowania o zmianach w regulaminie jest udostępnianie najbardziej aktualnej jego wersji na stronie WWW.hurt.ramiz.pl

o Prawa i obowiązki nie opisane wyżej wymienionego zakresu regulują m.in. przepisy kodeksu cywilnego, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. A także - w pewnym zakresie - ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Copyright

Ramiz Copyright © 2012

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Dział hurtowy
Pn-Pt  od 9-17

Michał Bednarz
- Tel: 48 515 100 098

- Fax: 42 12 263 77 54
- E-mail: hurt@ramiz.pl

Wsparcie techniczne

Tel: +48 515 100 098
E-mail: hurt@ramiz.pll
imageGG:33757470